შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზზე: 577 09 50 50

იპოთეკური სესხი

  იპოთეკური სესხი

საფინანსო ორგანიზაცია „ელთ კომპანი“ გთავაზობთ იპოთეკური სესხებს უძრავი ქონების უზრუნველყოფით მხოლოდ მესაკუთრის პირადობის მოწმობისა და საჯარო რეესტრიდან არსებული ქონების ამონაწერის საფუძველზე. სესხი გაიცემა

 • საცხოვრებელ ბინაზე
 • კერძო სახლებზე
 • კომერციულ ფართზე

იპოთეკური სესხის საპროცენტო სარგებელი

 • ყოველთვიურად შედაგენს ლარში გატანილი თანხის 2.15 % –ს,  ხოლო წლიური 26 %(თანაბარი დაფარვით) 
 • ყოველთვიურად შეადგენს  დოლარში გატანილი თანხის 1,3 % –ს,  ხოლო წლიური 15,6 %. (თანაბარი დაფარვით) 

იპოთეკური სესხის პირობები:

,,ელთ კომპანი“ გთავაზობთ გრძელვადიან იპოთეკურ სესხებს 10 წლამდე ვადით.

 • სასესხო თანხის ნაწილობრივ დაბრუნების შემდეგ თქვენ სურვილის შემთხვევაში კვლავ შეგიძლიათ გაზარდოთ სესხი გახსნილი საკრედიტო ხაზის ფარგლებში;
 • გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა  ლარში – 50 000 ლარი
 • გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა 20 000 აშშ დოლარი 
 • სესხის დაფარვა შესაძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე, ყოველგვარი წინსწრების საკომისიოს გარეშე;
 • მსესხებელს წინსწრების საკომისიო ერიცხება მხოლოდ სესხის პორტირების (გადატანის) შემთხვევაში სხვა მიკროსაფინანსო, საფინანსო ან საბანკო დაწესებულებაში. ასეთ შემთხვევაში წინსწრების თანხა შეადგენს დარჩენილი ძირითადი სასესხო თანხის 2 % – ს;

პროცენტის გადახდის და თანხის დაფარვის პირობები:

 • ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა კლებადი გრაფიკის მიხედვით (თანაბარი დაფარვა – % და ძირითადი სასესხო თანხის შემცირება)