იტვირთება...

"ელთ კომპანის" ორგანიზებით 2018 წლის 03 თებერვლიდან 08 თებერვლამდე კომპანიის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა მოწვეული ტრენერის ქეთი კვინიკაძის მიერ მომზადებულ სალექციო კურსი "გაყიდვების ზოგადი მენეჯმენტი".

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები გაეცნენ რა ეტაპებია გასავლელი  გაყიდვებისათვის მომზადებისათვის, როგორ ხდება პოტენციური მყიდველების მიღების წყაროების შეფასება,  მომხარებელთა შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა, როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ გაყიდვისას წარმოქმნილი სხვადასხვა სიტუაციაში დასასმელი კითხვები, გავმართოთ  პრეზენტაცია და ვეძიოთ კლიენტთან წამოჭრილი უთანხმოების დაძლევის გზები. გავარკვიოთ როგორია  ინდივიდუალური მომხმარებლების  ქცევა და რა არის ინდივიდუალური მომხმარებლების შესყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორები.  რა არსებითი განსხვავებები არის ინდივიდუალური მომხმარებლებისა და ორგანიზაციების სამომხმარებლო ქცევას შორის და რომელთან როგორი ურთიერთობების მართვაა საჭირო.

სალექციო კურსი გამოირჩეოდა  ჯგუფური აქტივობებით, ქეისებით და სიტუაციური  თამაშების მრავალფეროვნებით.