შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზზე: 0422 22 22 32

ავტოსესხი - ავტო ლიზინგი

ავტო სესხი - ავტო ლიზინგი

საფინანსო ორგანიზაცია „ელთ კომპანი“ გთავაზობთ ავტო სესხებს და ავტო ლიზინგს ავტომობილის უზრუნველყოფით ერთ დღეში მხოლოდ მესაკუთრის პირადობისა და  ავტომობილის ტექნიკური პასპორტის საფუძველზე.  სესხი გაიცემა ავტომობილის გადმოფორმების შემთხვევაში მართვის უფლებით;

ავტო სესხის პირობები:

 

  • ავტო სესხისა და ავტო ლიზინგის საპროცენტო სარგებელი შეადგენს დოლარში გატანილი თანხის  2.4 %-ს, წლიური 28.8  (თანაბარი დაფარვით) 
  • ავტო სესხის და ავტო ლიზინგის საპროცენტო სარეგებელი ლარში  შეადგენს გატანილი თანხის  3 %–ს, წლიური – 36% (თანაბარი დაფარვით) 
  • გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა  ლარში –25 000 ლარი.    დოლარში –10 000 აშშ. 
  • ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური  ვადა  განისაზღვრება  3 წლის ვადით;
  • შეფასების ტარიფი განისაზღვრება საბაზრო ღირებულების  60 %-ით;
  • ავტომობილის გამოშვების წელი უნდა იყოს მინიმუმ  1997  წ.
  • ავტო სესხი გაიცემა გასანბაჟებელ ავტომობილებზე  ლარში

სესხის დაფარვა შესაძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე, ყოველგვარი წინსწრების საკომისიოს გარეშე;

  • მსესხებელს წინსწრების საკომისიო ერიცხება მხოლოდ სესხის პორტირების (გადატანის) შემთხვევაში სხვა მიკროსაფინანსო, საფინანსო ან საბანკო დაწესებულებაში. ასეთ შემთხვევაში წინსწრების თანხა შეადგენს დარჩენილი ძირითადი სასესხო თანხის 2 % – ს;
  • სასესხო თანხის მიღებისას კლიენტი იხდის სესხის დამტკიცებისა და თანხის განაღდების საკომისიოს სასესხო თანხის 1 % ოდენობით.

 

პროცენტის გადახდის და თანხის დაფარვის პირობები:

სესხის გადახდა ხდება თანაბარი დაფარვის გრაფიკით ანუ თანაბრად ხდება ძირისა და პროცენტის კლება.